AIMSCAP | Các Chỉ Số Toàn Cầu
image

Các Chỉ Số Toàn Cầu Là Gì?

Một chỉ số chứng khoán là 1 nhóm các cổ phiếu mà có thể được mua hoặc bán như 1 công cụ giao dịch đơn lẻ. Ngày nay, một số trader đầu cơ vào giá của 1 tài sản thay đổi ra sao tuy nhiên, một số chọn đầu cơ với Các Chỉ số Chứng khoán. Là 1 nhóm, các chỉ số chứng khoán có thể được dùng để xác định sức khỏe của 1 ngành hoặc thậm chí 1 quốc gia.

Tuy nhiên, việc phân loại các chỉ số chứng khoán phức tạp hơn 1 chút. Ví dụ, một số chỉ số như DAX 30 là 1 nhóm 30 công ty hàng đầu của Đức. Được phân loại là một ‘chỉ số chứng khoán quốc gia’ nó cho 1 chỉ báo về sức khỏe của thị trường chứng khoán Đức. Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán không chỉ gồm các cổ phiếu được nhóm cùng nhau theo vị trí địa lí. Một số chỉ số chứng khoán đại diện và theo dõi hiệu quả của các phân khúc nhất định trong thị trường.

Ví dụ, chỉ số Nasdaq 100 theo dõi hiệu quả của tất cả các công ty niêm yết trên sàn Nasdaq. Thường là những công ty liên quan đến công nghệ, nên Nasdaq cho dấu hiệu về sức khỏa của mảng công nghệ ở Mĩ!

What is the CBOE Volatility Index (VIX)?

The VIX is a index that tracks the market’s expectations of changes in the S&P 500. You can use the VIX as part of a trading strategy as it can give indications of whether the S&P 500, and stock market in general, is going to reverse from its current trend. When the VIX hits highs, it’s often seen as a time to buy the market, and when it makes lows, it’s seen as a bullish signal.

What is the US Dollar Index (USDX)?

The USDX is a measure of the value of the United States Dollar against six global currencies: the euro, Swiss franc, Japanese yen, Canadian dollar, British pound, and Swedish krona. If the USDX is rising then the USD is likely rallying against most of the other currencies. The USDX also has some known relationships with commodities like Gold and Oil. Generally, Dollar weakness is accompanied by rising commodity prices and vice versa.

Trading Session:
  • VIX: 16:30-23:00
  • USDX: 03:00-24:00

Tại sao lại giao dịch các Chỉ số Toàn cầu với AIMSCAP?

Mục tiêu của chúng tôi là giúp các trader thành công bằng việc cung cấp 1 trải nghiệm giao dịch ngoại hạng.

  • Thực thi nhanh.
  • Không Can thiệp
  • Truy cập các Chỉ số Toàn cầu
  • 0,048s tốc độ thực thi trung bình.
  • Tất cả các chiến lược giao dịch đều được
  • Đòn bẩy lên tới 1:200.
SEO
Kí hiệu Danh mục Khối lượng hợp đồng Số thập phân Số lot tối thiểu Yêu cầu kí quỹ
VIX INDICES 100 1 0.01 0.50%
USDX INDICES 100 1 0.01 0.50%
ASX INDICES 100 1 0.01 0.50%
SP500 INDICES 100 1 0.01 0.50%
EuroStoxx INDICES 100 1 0.01 0.50%
IBEX INDICES 100 1 0.01 0.50%
HangSeng INDICES 100 1 0.01 0.50%
Nasdaq INDICES 100 1 0.01 0.50%
CAC INDICES 100 1 0.01 0.50%
FTSE INDICES 100 1 0.01 0.50%
Downjones INDICES 100 1 0.01 0.50%
DAX INDICES 100 1 0.01 0.50%
ChinaA50 INDICES 100 1 0.01 0.50%
Swiss20 INDICES 100 1 0.01 0.50%
AEX INDICES 100 1 0.01 0.50%
CNHShares INDICES 100 1 0.01 0.50%
Nikkei INDICES 100 0 0.01 0.50%