AIMSCAP | Kim loại & Hàng hóa
image

Kim loại Quý là gì?

Các kim loại quý như Vàng và Bạc là các công cụ có thể giao dịch được phân loại như hàng hóa, vì vậy làm giá của chúng tương đối đồng điệu toàn thế giới.

Các trader thường dùng các kim loại quý như các tài sản ‘trú ẩn’ mà trở nên giao dịch nhiều hơn khi kinh tế phát triển và bất ổn chính trị làm tăng độ biến động qua các thị trường khác. Sau cùng, khi các điều kiện thị trường bất lợi nổi lên từ chiến tránh, suy thoái, nợ chính phủ...

Vàng giữ giá trị khi cổ phiếu và tiền tệ dễ bị thua lỗ nghiêm trọng. Vàng và Bạc có nguồn cung giới hạn, nghĩa là thường có giá trị cao hơn. Vàng được dùng là tài sản trú ẩn chính, thì Bạc thường được dùng trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, dễ biến động giá từ các thay đổi trong điều kiện kinh doanh

Tại sao GIAO DỊCH Kim loại quý với AIMSCAP?

Mục tiêu của chúng tôi là giúp các trader thành công bằng việc cung cấp 1 trải nghiệm giao dịch ngoại hạng.

  • Thực thi nhanh.
  • Không Can thiệp
  • Truy cập các Chỉ số Toàn cầu
  • 0,048s tốc độ thực thi trung bình.
  • Tất cả các chiến lược giao dịch đều được
  • Đòn bẩy lên tới 1:200.
SEO
Symbols Category Contract Size Decimal Min Lots Margin Requirement
XAUUSD METALS 100 2 0.01 0.50%
XAGUSD METALS 1,000 3 0.01 0.50%
XAGEUR METALS 100 2 0.01 0.75%
XAUAUD METALS 100 2 0.01 0.50%
XAGUSD.mega METALS 5,000 3 0.01 0.50%
XAUEUR METALS 100 2 0.01 0.50%
Symbols Category Contract Size Decimal Min Lots Margin Requirement
NGAS COMMODITIES 10,000 3 0.01 0.50%
USOil COMMODITIES 1,000 2 0.01 0.50%
UKOil COMMODITIES 1,000 2 0.01 0.50%