AIMSCAP | Trình Quản Lý Nhiều Tài Khoản (MAM)
SEO

Trình Quản Lý Nhiều Tài Khoản là gì?

Trình Quản lý Nhiều Tài khoản là một phần mềm được tích hợp vào MT4 của quý vị cho phép người quản lý tiền lệnh hàng loạt, với số lượng tài khoản không giới hạn. Quá trình này nhanh chóng, hiệu quả và có thể được thực hiện từ một thiết bị giao dịch.

Ai có thể sử dụng MAM? Nhà giao dịch chuyên nghiệp và Các Công ty đầu tư có quyền quản lý tiền thay mặt cho các khách hàng của họ có thể sử dụng Trình quản lý Nhiều Tài khoản AIMSCAP

Các Lợi Ích Và Tính Năng của Trình Quản Lý Nhiều Tài Khoản

 • 2 Phương pháp phân bổ:
  • Tỷ lệ với dư nợ
  • Tỷ lệ với vốn sở hữu
 • Quy mô giao dịch từ 0,01 lô
 • Cố vấn Chuyên gia (EA) là được phép
 • Không giới hạn số lượng tài khoản phụ
 • Tất cả các loại lệnh thông thường được chấp nhận: Thị trường, Dừng, Giới hạn
 • Dòng sản phẩm đa dạng
 • Máy chủ MT4 nhanh và đáng tin cậy
SEO

Quý vị Có Thể Bắt Đầu Thế Nào?

 • 1

  ĐĂNG KÝ VÀ KÝ QUỸ

  Đăng ký và ký quỹ vào tài khoản thực của quý vị với số tiền tối thiểu là 5.000 đô la.

 • 2

  THÊM TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

  Bắt đầu thêm tài khoản giao dịch thực vào Tài khoản chính của quý vị. Cần có tối thiểu 2 nhà đầu tư với tổng số tiền đầu tư của họ là 5.000 đô la./p>

 • 3

  THỰC THI

  Bắt đầu thực thi các lệnh hàng loạt trong Tài khoản được Quản lý bằng Tài khoản Chính của quý vị./p>