AIMSCAP | Môi giới Giới thiệu (IB)
SEO

What is an IB hay Môi giới Giới thiệu là gì?

Những Môi giới Giới thiệu (IB) là các công ti hoặc cá nhân trên toàn cầu kiếm tiền bằng bằng việc giới thiệu khách hàng tới AIMSCAP. Đổi lại họ được nhận hoa hồng.

Việc trở thành 1 Môi giới Giới thiệu có thể là cách dễ dàng nhất để tăng thu nhập, vì không có phí đăng kí. Là 1 IB bạn có thể đi mọi nơi, thậm chí quảng bá dịch vụ qua 1 trang web. Bạn có thể giới thiệu các trader trực tiếp cho AIMSCAP, hướng dẫn họ với quá trình mở tài khoản thực và giải thích tất cả các lợi ích khi là Khách hàng của AIMSCAP.

How does it work?